Menu

Advokátní úschovy

BEZPEČNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTI VYŽADUJE ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVU

Advokátní kancelář Mgr. Veroniky Šindelářové poskytuje svým klientům advokátní úschovy peněžních prostředků a listin. Advokátní úschovy peněžních prostředků se velmi často aplikují na převod nemovitosti, kde advokát vystupuje jako třetí nestranný subjekt. Garantuje smluvním stranám, že kupní cena bude vyplacena převodci až po splnění předem dohodnutých podmínek. Advokát, převodce a nabyvatel nemovitosti uzavírají za tím účelem třístrannou smlouvu o advokátní úschově.

PROČ JSOU ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY BEZPEČNÉ

Finanční prostředky přijaté do advokátní úschovy jsou deponovány na zvláštní účet advokáta vedený u UniCredit Bank a jsou tak ze zákona řádně pojištěny. Pro každou advokátní úschovu je vždy veden samostatný depozitní účet oddělený od jiných účtů úschov a od finančních prostředků advokáta. K tíži účtu advokátní úschovy není banka oprávněna zúčtovat své pohledávky vůči advokátovi. Při provádění úschov jsou advokáti povinni se řídit stavovskými předpisy České advokátní komory.

SLUŽBY ADVOKÁTKY V RÁMCI ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

© 2013 LEGIS REALITY. Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webových stránek - AiVision s.r.o.