Menu

Odměna

ZPŮSOB STANOVENÍ ODMĚNY

Odměnu za poskytované služby lze stanovit více způsoby, přičemž vždy záleží na povaze a náročnosti úkolu a preferencích klienta. Odměnu lze určit následujícím způsobem:

1) na základě právního předpisu, kterým je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), tj. mimosmluvní odměna

2) na základě individuální dohody s klientem, tj. smluvní odměna. Advokátní kancelář upřednostňuje sjednávání smluvní odměny, sjednává se vždy předem a s ohledem na individuální potřeby a preference klienta, složitost případu a předpokládanou časovou a odbornou náročnost poskytované právní služby. Smluvní odměnu lze dohodnout jako odměnu:

© 2013 LEGIS REALITY. Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webových stránek - AiVision s.r.o.