Menu

Vzory smluv

Vzory smluv zašleme našim klientům na vyžádání:

Zprostředkovatelská smlouva

Rezervační smlouva

Kupní smlouva

Smlouva o advokátní úschově

Dohoda o převodu družstevního podílu

Předávací protokol

© 2013 LEGIS REALITY. Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webových stránek - AiVision s.r.o.