Menu

Znalecké posudky, tržní a bankovní odhady

ZNALECKÝ POSUDEK

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí upravuje daň odváděnou při prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví. Daň platí od 1. 11. 2016 kupující. Výše daně je 4 % a počítá se buď z kupní ceny uvedené v kupní smlouvě nebo z ceny místně obvyklé určené Finančním úřadem - podle toho, která cena je vyšší. Důležité tedy je, že není nutné nechat vypracovat znalecký posudek o ceně nemovitosti. Poplatník si však může sám nechat vypracovat znalecký posudek, pokud by jím určená cena byla nižší než odhad Finančního úřadu. Znalecký posudek může vypracovat pouze soudní znalec. Cena je stanovena na základě zákona a prováděcí vyhlášky, jde o tzv. úřední nikoli tržní ocenění.

TRŽNÍ ODHAD

Naproti tomu tržní odhad určuje obvyklou cenu nemovitosti. Tržní cena je určena nikoli na základě koeficientů a tabulek vyhlášky, ale na základě nabídky a poptávky na realitním trhu. Tržní odhad nemovitosti je založen na porovnání realizovaných prodejů podobných nemovitostí v dané lokalitě a také na analýze nabídkových cen podobných nemovitostí. Majitel nemovitosti tak získá informaci o tom, jakou cenu by měl stanovit při prodeji své nemovitosti. Tržní odhad může provést pouze odhadce s vázanou živností oceňování věcí nemovitých.

BANKOVNÍ ODHAD

Bankovní odhad vychází také z aktuální situace na realitním trhu. Banka při poskytování hypotéky zjišťuje, za jakou cenu by mohla zpeněžit nemovitost, kterou příjemce úvěru dává do zástavy. Bankovní odhad tak chrání zájmy banky. Výše hypotéky by neměla překročit hodnotu určenou bankovním odhadem. Bankovní odhad může provést pouze pověřený nebo smluvní odhadce dané banky.

NAŠE NABÍDKA

Realitní kancelář LEGIS REALITY spolupracuje s paní Ing. Olgou Havlovou, která je schopna zajistit všechny tři výše uvedené druhy ocenění a pomůže vám tak kvalifikovaně posoudit skutečnou cenu vaší nemovitosti.

© 2013 LEGIS REALITY. Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webových stránek - AiVision s.r.o.